Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên nửa khoảng ?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho hàm số  giảm trên nửa khoảng ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: *Xét có đồ thị là một đường thẳng và nên hàm số đồng biến trên Do đó, không thỏa yêu cầu bài toán. *Xét Hàm số giảm trên nửa khoảng khi Xét hàm số Nên hàm số đồng biến trên Vậy . Chọn A.

TXĐ:

*Xét

 có đồ thị là một đường thẳng và  nên hàm số đồng biến trên

Do đó,  không thỏa yêu cầu bài toán.

*Xét

Hàm số giảm trên nửa khoảng  khi

Xét hàm số

Nên hàm số  đồng biến trên

Vậy .

Chọn A. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên .

26

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG