Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho sin 3 x + cos 3 x ≤ m v ớ i m ọ i x ∈ R

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Đặt f ( x ) = sin 3 x + cos 3 x sin 3 x + cos 3 x ≤ m v ớ i m ọ i x ∈ R ⇔ R ma x ​ f ( x ) ≤ m Ta có { sin 3 x ≤ sin 2 x cos 3 x ≤ cos 2 x ​ , ∀ x Suy ra { f ( x ) ≤ 1 , ∀ x f ( 0 ) = 1 ​ ⇒ R ma x ​ f ( x ) = 1 Vậy m ≥ 1

Đáp án A

Đặt 

Ta có 

Suy ra 

Vậy  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( f ( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG