Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = m– 2x cắt đồ thị hàm số y = x + 1 2 x + 4 ​ tại hai điểm phân biệt.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = m – 2x cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt.

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. ∣ m ∣ > 4 Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị: x + 1 2 x + 4 ​ = m − 2 x ⇔ 2 x 2 + ( 4 − m ) x + 4 − m = 0 ( 1 ) yêu cầu bài toán⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác–1. Giải được ∣ m ∣ > 4 .

A. 

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị:

yêu cầu bài toán ⇔ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác –1. Giải được .

4

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị nh ư h ı ˋ nh v e ~ . H a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) l a ˋ :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG