Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y equals x to the power of 4 minus 2 m x squared plus 2 m plus m to the power of 4 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

  1. m equals 0

  2. m equals cube root of 3

  3. m equals negative cube root of 3

  4. m equals 1

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có 3 cực trị có 2 nghiệm phân biệt khác 0 loại đáp án A, C. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị

Hàm số có 3 cực trị left right double arrow left parenthesis asterisk times right parenthesis có 2 nghiệm phân biệt khác 0left right double arrow m greater than 0 rightwards double arrow loại đáp án A, C.

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG