Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = m x 4 + ( m − 1 ) x 2 + 2 có đúng 1 điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  có đúng 1 điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

20

Câu hỏi tương tự

Đường thẳng tiếp xúc với đồ thị : tại hai điểm phân biệt. Tung độ tiếp điểm là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG