Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để bất phương trình nghiệm đúng với mọi .

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi , với . Ta có . , . Do đó, hàm số luôn đồng biến trên . Ta lại có: , và . Vậy, ta có bảng biến thiên của hàm số như sau: Dựa vào bảng biến thiên, suy ra .

Ta có  

.

Bất phương trình  nghiệm đúng với mọi  khi và chỉ khi ,  với .

Ta có

.

, .

Do đó, hàm số  luôn đồng biến trên .

Ta lại có:

, và .

Vậy, ta có bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để bất phương trình có nghiệm?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG