Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại .

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại .

  1. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Trường hợp 1: Bảng biến thiên Khi đó: hàm số đạt cực tiểu tại (thỏa yêu cầu bài toán) Trường hợp 2: Bảng biến thiên Khi đó: hàm số đạt cực đại tại (không thỏa yêu cầu bài toán) Vậy thỏa yêu cầu bài toán.

Ta có:

Trường hợp 1: 

Bảng biến thiên

Khi đó: hàm số đạt cực tiểu tại  (thỏa yêu cầu bài toán)

Trường hợp 2:

Bảng biến thiên

Khi đó: hàm số đạt cực đại tại  (không thỏa yêu cầu bài toán)

Vậy  thỏa yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Điều kiện để hàm số có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG