Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số sau đồng biến trên R : y = 3 2 ​ e 3 x − m e x + 4 x − 2018

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số sau đồng biến trên 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải: Từ yêu cầu bài toán, ta có Ta có Đẳng thức xảy ra khi t = 1. Từ đó ta có m ≤ 6 Chọn C

Hướng dẫn giải:

Từ yêu cầu bài toán, ta có

Ta có

Đẳng thức xảy ra khi t = 1.
Từ đó ta có m ≤ 6
Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG