Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nghiệm

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 3 to the power of 2 x minus 1 end exponent space plus space 2 m squared space minus space m space minus space 3 space equals space 0 có nghiệm

  1. m space element of space open parentheses negative 1 semicolon 3 over 2 close parentheses

  2. m space element of space open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses

  3. m space element of space open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  4. m space element of space open square brackets negative 1 semicolon 3 over 2 close square brackets

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Để phương trình có nghiệm thì thuộc miền giá trị của hàm số Ta có : , Do đó yêu cầu bài toán

Ta có : 

3 to the power of 2 x minus 1 end exponent space plus space 2 m squared space minus space m space minus space 3 space equals space 0 space left right double arrow negative 3 to the power of 2 x minus 1 end exponent space equals space 2 m squared space minus space m space minus space 3

Để phương trình 3 to the power of 2 x minus 1 end exponent space plus space 2 m squared space minus space m space minus space 3 space equals space 0 có nghiệm thì 2 m squared space minus space m minus space 3 thuộc miền giá trị

của hàm số f left parenthesis x right parenthesis space equals space minus 3 to the power of 2 x minus 1 end exponent

Ta có : f left parenthesis x right parenthesis space equals space minus 3 to the power of 2 x minus 1 end exponentfor all x element of R

Do đó yêu cầu bài toán left right double arrow space 2 m squared space minus space m space minus space 3 space less than space 0 space left right double arrow space minus 1 space less than space m space less than space 3 over 2

2

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đây sai

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG