Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = x + m m x + 4 ​ nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; 1 ) ?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số nghịch biến trên khoảng ?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { − m } y ′ = ( x + m ) 2 m 2 − 4 ​ Hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; 1 ) ⇔ { a d − b c < 0 − m  ∈ ( − ∞ ; 1 ) ​ ⇔ { m 2 − 4 < 0 − m ≥ 1 ​ ⇔ { − 2 < m < 2 m ≤ − 1 ​ ⇔ − 2 < m ≤ 1 Vậy − 2 < m ≤ − 1

TXĐ: 

Hàm số nghịch biến trên khoảng 

Vậy 
 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG