Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để biểu thức B = lo g 3 ​ ( 2 − a ) có nghĩa

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để biểu thức  có nghĩa
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B = lo g 3 ​ ( 2 − a ) có nghĩa khi 2 − a > 0 ⇔ a < 2

 có nghĩa khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho là các số thực tùy ý. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số , và với và . Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG