Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể đồ thị hàm số y = m x 2 + 1 ​ x + m ​ có đúng hai đường tiệm cận ngang.

 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số  có đúng hai đường tiệm cận ngang.

  1. m < 0 

  2. m > 0

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Giải:

Chọn C

Giải:

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG