Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng .

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: Hàm số nghịch biến trên khi Xét Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên, ta có Vậy .

TXĐ:

Hàm số nghịch biến trên  khi

Xét

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, ta có

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị dưới đây: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG