Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể phương trình lo g 2 ​ ( 5 x − 1 ) . l o g 4 ​ ( 2.5 x − 2 ) = m có nghiệm x ≥ 1. ?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với x ≥ 1 ⇒ 5 x ≥ 5 ⇒ lo g 2 ​ ( 5 x − 1 ) ≥ lo g 2 ​ ( 5 − 1 ) = 2 hay t ≥ 2 . Khi đó bài toán được phát biểu lại là: “Tìm mđể phương trình có nghiệm t ≥ 2 ”. Xét hàm số f ( t ) = t 2 + t , ∀ t ≥ 2 , f ′ ( t ) = 2 t + 1 > 0 , ∀ t ≥ 2 Suy ra hàm số đồng biến với t ≥ 2 . Khi đó phương trình có nghiệm khi 2 m ≥ 6 ⇔ m ≥ 3. Vậy m ≥ 3 là các giá trị cần tìm.

Với  hay .

Khi đó bài toán được phát biểu lại là: “Tìm m để phương trình có nghiệm ”.

Xét hàm số

Suy ra hàm số đồng biến với .

Khi đó phương trình có nghiệm khi

Vậy  là các giá trị cần tìm.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 97 − x ​ + 4 x − 15 ​ = 4 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG