Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có cực trị

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y equals x e to the power of x squared plus m x minus 2 end exponent  có cực trị
 

  1. m element of straight real numbers

  2. m greater than 2 square root of 2

  3. m not equal to 0

  4. open vertical bar m close vertical bar greater than 2 square root of 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số đã cho có cực trị thì (1) phải có 2 nghiệm phân biệt.

Để hàm số đã cho có cực trị thì (1)  phải có 2 nghiệm phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG