Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O, với O là gốc tọa độ.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y equals fraction numerator 2 x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction cắt đường thẳng y equals x plus m  tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O, với O là gốc tọa độ.

  1. m equals 2 over 3

  2. m equals 5

  3. m equals 1

  4. m equals 3 over 2

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C): (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt ( * ) có 2 nghiệm phân biệt khác -1. (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt Theo giả thiết tam giác OAB vuông tại O

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C): fraction numerator 2 x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction equals x plus m

(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt ( * ) có 2 nghiệm phân biệt khác -1.

(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A left parenthesis x subscript 1 semicolon x subscript 1 plus m right parenthesis semicolon B left parenthesis x subscript 2 semicolon x subscript 2 plus m right parenthesis

Theo giả thiết tam giác OAB vuông tại O left right double arrow stack O A with rightwards arrow on top. stack O B with rightwards arrow on top equals 0 left right double arrow x subscript 1 x subscript 2 plus left parenthesis x subscript 1 plus m right parenthesis left parenthesis x subscript 2 plus m right parenthesis equals 0

left right double arrow 2 x subscript 1 x subscript 2 plus m left parenthesis x subscript 1 plus x subscript 2 right parenthesis plus m squared equals 0 left right double arrow 2 left parenthesis m plus 1 right parenthesis plus m left parenthesis 1 minus m right parenthesis plus m squared equals 0 left right double arrow 3 m equals 2 left right double arrow m equals 2 over 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f: [-1;1] → R và f liên tục trên [a;b] tạo ra phương trình x f 2 ( x ) − 2 f ( x ) + x = 0 ( 1 ) thì

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG