Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = − x 3 − 3 x 2 + m x + 2 có cực đại và cực tiểu?

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có cực đại và cực tiểu?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có y ′ = − 3 x 2 − 6 x + m .Hàm số có cực đại và cực tiểu khi và chỉ khi y ′ = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ △ ′ > 0 ⇔ 9 + 3 m > 0 ⇔ m > − 3

Chọn B

Ta có . Hàm số có cực đại và cực tiểu khi và chỉ khi  có hai nghiệm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏnhất của hàm số: y = x 6 + 4 ( 1 − x 2 ) 3 trên đoạn [ − 1 ; 1 ]

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG