Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x 3 − mx 2 + 3 x − m có cực trị?

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có cực trị?

  1. open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight m greater than 3 end cell row cell straight m less than negative 3 end cell end table close

  2. open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight m less or equal than 3 end cell row cell straight m greater or equal than negative 3 end cell end table close

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = 3 x 2 − 2 mx + 3 Để hàm số có cực trị thì y' = 0 phải có 2 nghiệm phân biệt ⇔ △ ′ > 0 ⇔ m 2 − 3.3 > 0 ⇔ m < − 3 ∨ m > 3 CHỌN B

Để hàm số có cực trị thì y' = 0 phải có 2 nghiệm phân biệt

CHỌN B

2

Câu hỏi tương tự

Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384 c m 2 . Lề trên, lề dưới là 3cm; lề phải, lề trái là 2cm. Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG