Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình x 2 − (m − 2)x − 8m + 1 ≥ 0 có nghiệm.

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình x2 − (m − 2)x − 8m + 1 ≥ 0 có nghiệm.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do a = 1 > 0 nên bất phương trình trên luôn có nghiệm với mọi m.

Do a = 1 > 0 nên bất phương trình trên luôn có nghiệm với mọi m.

2

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 1 ( x − 3 ) ( x + 2 ) ​ ≥ 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG