Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số xác định trên khoảng

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số begin mathsize 18px style y equals fraction numerator 1 over denominator m log subscript 3 squared x minus 4 log subscript 3 x plus m plus 3 end fraction end style xác định trên khoảng begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

  1. begin mathsize 18px style m element of open parentheses negative infinity semicolon minus 4 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style m element of open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style m element of open parentheses negative 4 semicolon 1 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style m element of open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1 Điều kiện: . Hàm số xác định khi: Để hàm số xác định trên thì phương trình vô nghiệm Ta có BBT: Để hàm số xác định trên thì . Cách 2: Để hàm số xác định trên thì phương trình vô nghiệm. Vậy không thỏa mãn. Để hàm số xác định trên thì .

Cách 1

Điều kiện: begin mathsize 18px style x greater than 0 end style .

Hàm số xác định khi:

Để hàm số xác định trên begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  thì phương trình begin mathsize 18px style m equals fraction numerator 4 log subscript 3 x minus 3 over denominator log subscript 3 squared x plus 1 end fraction end style  vô nghiệm begin mathsize 18px style for all x element of open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

Ta có BBT:

Để hàm số xác định trên begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  thì begin mathsize 18px style m element of open parentheses negative infinity semicolon minus 4 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style .

Cách 2:

Để hàm số xác định trên begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  thì phương trình begin mathsize 18px style m. log subscript 3 squared x minus 4 log subscript 3 x plus m plus 3 equals 0 end style  vô nghiệm.

Vậy begin mathsize 18px style m equals 0 end style  không thỏa mãn.

Để hàm số xác định trên begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  thì begin mathsize 18px style m element of open parentheses negative infinity semicolon minus 4 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG