Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x ( x − 1 ) m x 2 + 1 ​ + x 2 ​ có hai tiệm cậnngang.

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số  có hai tiệm cận ngang.

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Ta xét hai trường hợp • Nếu m < 0 khi đó hàm số có tập xác định là D không có tiệm cậnngang. Vậy không có giá trị m nào thỏa bài toán. Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải
Ta xét hai trường hợp 


• Nếu m < 0 khi đó hàm số có tập xác định là D 

không có tiệm cận ngang. 
Vậy không có giá trị m nào thỏa bài toán.

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG