Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x cubed plus 3 x squared minus 2 equals m có hai nghiệm phân biệt.

  1. m element of left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 right square bracket

  2. m not an element of left square bracket negative 2 semicolon minus 2 right square bracket

  3. m element of left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. m element of open curly brackets negative 2 semicolon 2 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Ta có đồ thị hàm số như hình vẽ: Quan sát đồ thị hàm số ta có: đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt

Ta có: y apostrophe equals 3 x squared plus 6 x equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell x equals 0 end cell row cell x equals negative 2 end cell end table . Ta có đồ thị hàm số như hình vẽ:
Quan sát đồ thị hàm số ta có: đường thẳng y equals m cắt đồ thị hàm số y equals x cubed plus 3 x squared minus 2  tại 2 điểm phân biệt 

left right double arrow left square bracket table row cell m equals 2 end cell row cell m equals negative 2 end cell end table


 

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi HKII 2016-2017 THPT Quốc Oai – Hà Nội”: Cho hàm số khẳng định nào sau đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG