Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số xác định trên khoảng

Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số y equals fraction numerator 1 over denominator m log squared subscript 3 x minus 4 log subscript 3 x plus m plus 3 end fraction xác định trên khoảng open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses
 

  1. m element of open parentheses negative infinity semicolon minus 4 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  2. m element of open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  3. m element of open parentheses negative 4 semicolon 1 close parentheses

  4. m element of open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1 Điều kiện : . Hàm số xác định khi: Để hàm số xác định trên thì phương trình vô nghiệm Xét hàm số . Đặt , khi đó ta có : Ta có BBT : Để hàm số xác định trên thì . Cách 2: Đề hàm số xác định trên khoảng thìphương trình vô nghiệm. TH1: thì PT trở thành . Vậy không thỏa mãn. TH2: thì để PT vô nghiệm . Để hàm số xác định trên thì .

Cách 1

Điều kiện :x greater than 0 .

Hàm số xác định khi:

Để hàm số xác định trên open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses  thì phương trình

m equals fraction numerator 4 log subscript 3 x minus 3 over denominator log squared subscript 3 x plus 1 end fraction  vô nghiệm for all x element of open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

Xét hàm số y equals fraction numerator 4 log subscript 3 x minus 3 over denominator log squared subscript 3 x plus 1 end fraction .

Đặt log subscript 3 x equals t ,khi đó ta có :

Ta có BBT :

Để hàm số xác định trên open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses  thì m element of open parentheses negative infinity semicolon minus 4 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses .

Cách 2:

Đề hàm số xác định trên khoảng open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses  thì phương trình m log squared subscript 3 x minus 4 log subscript 3 x plus m plus 3 equals 0  vô nghiệm.

TH1: m equals 0  thì PT trở thành negative 4 log subscript 3 x plus 3 equals 0 left right double arrow log subscript 3 x equals 3 over 4 left right double arrow x equals 3 to the power of 3 over 4 end exponent .

Vậy m equals 0  không thỏa mãn.

TH2: m not equal to 0  thì để PT vô nghiệm increment equals left parenthesis negative 4 right parenthesis squared minus 4 m left parenthesis m plus 3 right parenthesis less than 0

left right double arrow negative 4 m squared minus 12 m plus 16 less than 0 left right double arrowopen square brackets table row cell m less than negative 4 end cell row cell m greater than 1 end cell end table close .

Để hàm số xác định trên open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses  thì m element of open parentheses negative infinity semicolon minus 4 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG