Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình { ( x + 3 ) ( 4 − x ) > 0 x < m − 1 ​ vô nghiệm

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình vô nghiệm

  1. m ≤ −2. 

  2. m ≥ −2.

  3. m < −2

  4. m < 4

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ ( x + 3 ) ( 4 − x ) &gt; 0 x &lt; m − 1 ​ ⇔ { − 3 &lt; x &lt; 4 x &lt; m − 1 ​ Để phương trình vô nghiệm thì: m − 1 ≤ − 3 ⇔ m ≤ − 2

Để phương trình vô nghiệm thì:

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: (x 2 + 4x + 10) 2 - 7(x 2 + 4x + 11) + 7 &lt; 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG