Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của số thực m sao cho đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Tìm tất cả các giá trị của số thực m sao cho đồ thị hàm số y equals fraction numerator 4 x over denominator x squared minus 2 m x plus 4 end fraction có 2 đường tiệm cận.

  1. m equals 2

  2. m equals 2 space union space m equals negative 2

  3. for all m

  4. negative 1 less than m less than 1

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

suy ra đường thẳng y =0 là TCN. Đồ thị hàm số có thêm một đường tiệm cận nữa khi phương trình có một nghiệm, suy ra .

limit as x rightwards arrow plus-or-minus infinity of y equals 0 suy ra đường thẳng y = 0 là TCN.
Đồ thị hàm số có thêm một đường tiệm cận nữa khi phương trình x squared minus 2 m x plus 4 equals 0 có một
nghiệm, suy ra m equals plus-or-minus 2 .

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x + 1 x − 1 ​ tại điểm C(−2; 3) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG