Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 3 to the power of 2 x minus 1 end exponent plus 2 m squared minus m minus 3 equals 0 có nghiệm.

  1. m element of left parenthesis 0 semicolon space 1 right parenthesis

  2. m element of left parenthesis negative 1 half semicolon 0 right parenthesis

  3. m element of left parenthesis negative 1 semicolon 3 over 2 right parenthesis

  4. m element of left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình đã cho tương đương có nghiệm khi và chỉ khi

Phương trình đã cho tương đương 3 to the power of 2 x minus 1 end exponent equals negative 2 m squared plus m plus 3 có nghiệm khi và chỉ khi 2 m squared minus m minus 3 less than 0 left right double arrow negative 1 less than m less than 3 over 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho a là số thực dương khác 1. Xét hai số thực x 1 ​ , x 2 ​ .Phát biểu nào sau đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG