Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + m x + 2 có hai điểm cực trị

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số  có hai điểm cực trị

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y = x 3 − 3 m x 2 + m x + 2 ⇒ y ′ = 3 x 2 − 6 m x + m Hàm số có hai điểm cực trị ⇔ y' có hai nghiệm phân biệt ⇔ △ ′ = 9 m 2 − 3 m > 0 ⇔ [ m > 3 1 ​ m < 0 ​

Chọn A

Ta có 

Hàm số có hai điểm cực trị  y' có hai nghiệm phân biệt 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình nghiệm phức: z 2 − ( cos φ + i sin φ ) z + i sin φ cos φ = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG