Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = ln x 2 − 3 x + 2 ​

Tìm tập xác định D của hàm số 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Điều kiện: x 2 − 3 x + 2 > 0 ⇔ [ x > 2 x < 1 ​ Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: D = ( − ∞ ; 1 ) ∪ ( 2 ; + ∞ )

Chọn D

Điều kiện: 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG