Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y=ln ( 2 x ​ − 1 )

Tìm tập xác định D của hàm số y=ln

  1. D=[0;+)

  2. D=(0;+)

  3. D=R

  4. D=R{0}

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

-1>0 ⇔ x>0

2 to the power of square root of x end exponent-1>0x>0

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= − x 3 + 3 x 2 + 9 x + 4 . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG