Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số begin mathsize 16px style y equals left parenthesis 2 minus x right parenthesis to the power of 1 third end exponent end style

  1. begin mathsize 16px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket end style

  2. begin mathsize 16px style D equals left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  3. begin mathsize 16px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis end style

  4. begin mathsize 16px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

69

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG