Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số begin mathsize 18px style y equals left parenthesis 4 minus x squared right parenthesis to the power of 1 fifth end exponent end style

  1. begin mathsize 18px style D equals open square brackets negative 2 semicolon 2 close square brackets end style

  2. begin mathsize 18px style D equals R backslash open curly brackets plus-or-minus 2 close curly brackets end style

  3. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative 2 semicolon 2 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số là: . Vậy tập xác định của hàm số là .

Điều kiện xác định của hàm số  begin mathsize 18px style y equals left parenthesis 4 minus x squared right parenthesis to the power of 1 fifth end exponent end style là:

begin mathsize 18px style 4 minus x squared greater than 0 left right double arrow negative 2 less than x less than 2 end style .

Vậy tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative 2 semicolon 2 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG