Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = 1 − 3 x 2 − 5 x + 6 ​

Tìm tập xác định D của hàm số 

  1. D = 2; 3

  2. D = 1; 6

  3. D = 2; 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.D = 2; 3

ĐÁP ÁN A. D = 2; 3 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG