Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số y equals log subscript 3 squared x squared plus log subscript 3 left parenthesis 2 to the power of x right parenthesis

  1. D equals left square bracket 0 semicolon space plus infinity right parenthesis

  2. D equals left parenthesis 0 semicolon space plus infinity right parenthesis

  3. D equals straight real numbers

  4. D equals straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: x 0

Điều kiện xác định: x not equal to 0

1

Câu hỏi tương tự

Ba đại lượng x, y, z biến đổi, nhưng luôn thỏa mãn điều kiện: xy + yz + zx = 4 (1). Tìm GTNN của biểu thức: F = x 4 + y 4 + z 4 ( 2 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG