Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số y equals log subscript 2 over 3 end subscript open square brackets log subscript 1 third end subscript open parentheses x squared over 2 plus 2 to the power of log subscript 2 left parenthesis x minus 1 right parenthesis end exponent close parentheses plus 3 close square brackets

  1. D equals left parenthesis 1 semicolon space minus 1 plus square root of 57 right parenthesis

  2. D equals left parenthesis negative 1 semicolon space minus square root of 57 semicolon space minus 1 plus square root of 57 right parenthesis

  3. D equals left parenthesis 2 semicolon space minus 1 plus square root of 57 right parenthesis

  4. D equals left parenthesis 1 semicolon space plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thứcv(t)=5t+1, thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét. Quãng đường vật đó đi được tron...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG