Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số   y equals log left parenthesis presubscript 2 2 minus square root of x right parenthesis

 

  1. D space equals open square brackets 0 semicolon 4 close square brackets

  2. D space equals space left square bracket 0 semicolon 4 right parenthesis

  3. D space equals space left parenthesis negative infinity semicolon 4 right parenthesis

  4. D space equals space open parentheses 0 semicolon 4 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định

Hàm số y equals log left parenthesis presubscript 2 2 minus square root of x right parenthesis xác địnhleft right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 minus square root of x greater than 0 end cell row cell x greater or equal than 0 end cell end table left right double arrow 0 less or equal than x less than 4 close

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng 2 nghiệm { x 2 + y 2 = 2 ( 1 + a ) ( x + y ) 2 = 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG