Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số y equals log subscript square root of 2 end subscript square root of x plus 1 end root minus log subscript 1 half end subscript space 3 minus x minus log subscript 3 space x minus 1 cubed

  1. D = 1; 3

  2. D = - 1; 1

  3. D = 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.D = 1; 3 Hàm số xác định

ĐÁP ÁN A. D = 1; 3 

Hàm số xác định 

1

Câu hỏi tương tự

Cho là các số thực lớn hơn thỏa mãn . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG