Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals left parenthesis 2 plus x right parenthesis to the power of 2 over 3 end exponent end style

  1. straight real numbers

  2. left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 right square bracket

  3. left parenthesis negative 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. straight real numbers backslash left curly bracket 2 right curly bracket

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG