Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals ln open parentheses 1 minus x close parentheses squared end style

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  4. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 1 close curly brackets end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi : ( 1 − x ) 2 > 0 ⇔ x  = 1 .

Hàm số xác định khi và chỉ khi :  .

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG