Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số .

Tìm tập xác định của hàm số y equals ln open parentheses 1 minus x close parentheses squared .
 

  1. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  2. open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses

  3. straight real numbers

  4. straight real numbers backslash open curly brackets 1 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi : .

Hàm số xác định khi và chỉ khi : open parentheses 1 minus x close parentheses squared greater than 0 left right double arrow x not equal to 1 .

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức: xác định?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG