Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số y = ( 4 − x 2 ) 5 3 ​

Tìm tập xác định của hàm số 

  1. (-2;2)

R. Roboteacher101

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: 4 − x 2 > 0 ⇔ x ∈ ( − 2 ; 2 )

Điều kiện:

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số y = f ( x ) = ∣ x ∣ + ∣ x − 2 ∣ gồm ba phần được đánh dấu như hình I. Đồ thị ứng với x < 0 II.Đồ thị ứng với x ∈ [ 0 ; 2 ) III.Đồ thị ứng với x ∈ [ 2 ; + ∞ ) Phần n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG