Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số y equals fraction numerator 1 over denominator 1 minus ln x end fraction

  1. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis backslash open curly brackets e close curly brackets

  2. left parenthesis e semicolon plus infinity right parenthesis

  3. straight real numbers backslash open curly brackets e close curly brackets

  4. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình sau có nghiệm x+3(m-3x 2 )=m

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG