Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác y = cos x 2 ​

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x 2 ​ ∈ R ⇔ x  = 0 . Vậy tập xác định của hàm số y = cos x 2 ​ là D = R \ { 0 }

Ta có: . Vậy tập xác định của hàm số  là 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 5 sinx + cos 2 x ​ + 2 cosx = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG