Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals left parenthesis 2 x minus 3 right parenthesis to the power of square root of 2019 end exponent end style

  1. begin mathsize 18px style D equals open parentheses 3 over 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers end style

  3. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash open curly brackets 3 over 2 close curly brackets end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG