Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = ( x 2 − 1 ) − 2

Tìm tập xác định  của hàm số 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Hàm số y = ( x 2 − 1 ) − 2 là hàm số lũy thừa có số mũ −2 là số nguyên âm nên hàm số xác định khi x 2 − 1  = 0 Vậy D = R \ {±1} là tập xác định của hàm số đã cho. Chọn đáp án C

Hướng dẫn giải 
Hàm số  là hàm số lũy thừa có số mũ −2 là số nguyên âm nên hàm số xác định khi   
Vậy D = R \ {±1} là tập xác định của hàm số đã cho. 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có O A = a ; OC = b ; C D = c . Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ O I theo ba vectơ O A , OC , O D

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG