Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số y equals left parenthesis 2 x minus x squared right parenthesis to the power of square root of 2019 end exponent
 

  1. open parentheses negative infinity semicolon 0 right square bracket union left square bracket 0 semicolon plus infinity close parentheses

  2. open parentheses 0 semicolon 2 close parentheses

  3. straight real numbers

  4. open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số là Suy ra tập xác định của hàm số đã cho là (0;2)

Điều kiện xác định của hàm số là 2 x minus x squared greater than 0 left right double arrow 0 less than x less than 2

Suy ra tập xác định của hàm số đã cho là (0;2)

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG