Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của D của hàm số y = ( x 2 − 1 ) − 2 .

Tìm tập xác định của D của hàm số  .

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án D Ta có x 2 − 1  = 0 ⇔ x  = ± 1

Lời giải 
Đáp án D
Ta có 

5

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG