Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm S của phương trình

Tìm tập nghiệm S của phương trình 

  1. equals open curly brackets 2 close curly brackets

  2. equals empty set

  3. equals open curly brackets negative 2 close curly brackets

  4. equals open curly brackets 0 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG