Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm của phương trình 4 x 2 = 2 x + 1

Tìm tập nghiệm của phương trình 

  1. S

  2. S

  3. S

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 4 x 2 = 2 x + 1 ⇔ 2 x 2 = x + 1 ⇔ [ x = 1 x = − 2 1 ​ ​

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số và biểu thức . Chọn mệnh đề đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG