Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm của bất phương trình

Tìm tập nghiệm  của bất phương trình

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định . Với điều kiện trên, bất phương trình tương đương với: So với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .

Điều kiện xác định

 .

Với điều kiện trên, bất phương trình tương đương với:

 

So với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình ( là tham số thực). Biết phương trình có hai nghiệm thỏa mãn Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG