Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu đi quahai điểm cốđịnh A, Bcho trước.

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu đi qua hai điểm cố định A, B cho trước.
 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện cần và đủ để điểm Olà tâm của mặt cầu đi qua hai điểm Avà B là OA = OB. Vậy O thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn AB. Mặt phẳng này chính là tập hợp phải tìm.

Điều kiện cần và đủ để điểm O là tâm của mặt cầu đi qua hai điểm A và B là OA = OB. Vậy O thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn AB. Mặt phẳng này chính là tập hợp phải tìm.
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp tâm các mặt câu đi qua ba đỉnh A, B, C của một tam giác cho trước.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG